TMR Logistics AB i konkurs

ANBUDSUNDERLAG

TMR Logistics AB försattes i konkurs den 11 juli 2017 efter beslut av Örebro tingsrätt. Bolaget har sysselsatt 13 anställda och bedrivit terminal- och godsverksamhet från förhyrda lokaler på Mannatorpsvägen i Örebro.

Mer information om TMR Logistics AB finns på bolagets hemsida www.tmrlogistics.se.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud TMR Logistics AB rörelse. Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 26 juli 2017 kl. 11:00, till nedanstående e-postadress. Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet förbehålles.

Ytterligare information lämnas av bolagets ställföreträdare Tommy Jonsson, 070-999 95 10 och konkursförvaltare advokat Clas Rosdahl, clas.rosdahl@lindahl.se

Dokument