Stockholms Telefonaktiebolag i konkurs

ANBUDSUNDERLAG

Stockholms Telefonaktiebolag försattes i konkurs den 12 maj 2017, varvid advokat Lars-Henrik Andersson vid Advokatfirman Lindahl utsågs till konkursförvaltare. Konkursboet driver till viss del verksamheten vidare med servicearbeten och försäljning från varulager från bolagets lokaler i Botkyrka. För konkursboets räkning infordras härmed anbud på hela eller delar av konkursbolagets rörelse.
Bolaget har varit verksamt sedan 1992 inom telekomindustrin och har bedrivit försäljning samt servicetjänster för telefonväxelsystem. Bolaget har omsatt omkring 10 miljoner kr och hade vid konkursutbrottet c:a 10 anställda.

Tillgångarna i konkursbolaget består i huvudsak av följande:

1. Varulager
Varulager enligt bilaga 1. Inventering pågår och justeringar kan komma att ske.

2. Kundavtal m.m.
Bolaget har en väl inarbetad verksamhet inom telekomindustrin med partners och en stor kundbas. Antalet pågående kundrelationer uppgick till ungefär 200 stycken under 2016. Konkursboet kommer att förmedla förteckning av befintliga kunder och kontaktuppgifter till dessa till en köpare.

3. Anställda och konsulter
Konkursboet kan förmedla kontaktuppgifter till anställda och konsulter, c:a 10 st. Av dessa är tre stycken tekniker och tre stycken säljare. En ytterligare säljare har arbetat med Karlskrona som bas.

4. Immateriella rättigheter, domäner etc.
Verksamheten har skett under namnet Stockholms Telefonaktiebolag sedan början av 90-talet varför viss inarbetning skett under denna tid. Eventuell rätt till domäner är under utredning. All konkursboets rätt till varumärken och domännamn kan ingå i en överlåtelse.

5. Kontorsinventarier
Kontorsinventarierna framgår av förteckningen i bilaga 2.

6. Lokal
Bolaget har bedrivit sin verksamhet från en kontorslokal i Botkyrka kommun som delats med två stycken andra företag. Lokalen uppgår till totalt 480 kvm och består av kontor, konferensrum, kök samt lagerutrymmen. Konkursboet kan förmedla kontakt med hyresvärden för att eventuellt ta över hyreskontraktet.

7. Övriga tillgångar

 

För det fallet köparen är intresserad av ett fortsatt samarbete med de i verksamheten befintliga leverantörerna av varor och tjänster, ingår även dessa avtal i önskad utsträckning vid en rörelseöverlåtelse. Dock förutsätter en övergång av sådant avtal ett samtycke från den andre avtalsparten. Konkursboet åtar sig att vid behov förmedla kontakt mellan parterna.

Konkursboet emotser bud på hela rörelsen alternativt på enskilda tillgångar senast den 29 maj 2017. Intressenter uppmärksammas på att alla inkomna bud kommer att prövas löpande och att överlåtelse kan komma att ske i förtid.

Bud ställs skriftligen till förvaltaren per e-post; lars-henrik.andersson@lindahl.se eller post; c/o Advokatfirman Lindahl, Box 1065, 101 39 Stockholm.
Den som önskar närmare information om bolaget, dess verksamhet och de i konkursboet ingående tillgångarna, har frågor om anbudsförfarandet eller önskar kontaktuppgifter till konkursbolagets ställföreträdare, kan kontakta Ida Jonasson på tfn; 08-527 70 902, eller e-post; ida.jonasson@lindahl.se.