Saffran och Kardemumma AB i konkurs

Saffran och Kardemumma AB försattes i konkurs den 24 juli 2017. Bolaget driver ett café i anslutning till Alfred Nobels Björkborn och Nobelmuseet i Karlskoga och sysselsätter totalt två anställda.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på hela eller delar av bolagets rörelse. Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 10 augusti 2017 kl. 11:00, till konkursförvaltarens e postadress erik.lingsell@lindahl.se alternativt under adress Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro. Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet förbehålles.

Ytterligare information lämnas av advokat Karin Sliwinska på tel 019-20 89 00, karin.sliwinska@lindahl.se.

Anbudsunderlag:

Avtal med Stiftelsen Alfred Noels Björkborn

Inventarielista

Balansrapport

Resultatrapport