POR-PAC AB

Konkursanbud

Por-Pac AB försattes i konkurs den 20 januari 2017. Bolaget tillverkar och marknadsför transportsförpackningar och tekniskt formgods i cellplats och verkar främst som underleverantör till tillverknings- och fordonsindustrin. Tillverkning sker från bolagets fabriker i Lindesberg och Skara där man sysselsätter totalt ca 70 anställda. Mer information om bolagets verksamhet finns på deras hemsida por-pac.se.

Konkursboet driver verksamheten vid de båda fabrikerna vidare under konkursen.

För det fallet köparen är intresserad av ett fortsatt samarbete med de i verksamheten befintliga leverantörerna av varor och tjänster, ingår även dessa avtal i önskad utsträckning vid en rörelseöverlåtelse. Dock förutsätter en övergång av sådant avtal ett samtycke från den andre avtalsparten. Konkursboet åtar sig att vid behov förmedla kontakt mellan parterna

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på hela eller delar av Por-Pac AB:s rörelse. Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 10 mars 2017 kl. 11:00, till nedanstående e-postadress alternativt under adress Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro. Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet förbehålles.

Ytterligare information lämnas av konkursförvaltaren advokat Clas Rosdahl eller advokat Karin Sliwinska på tel 019-20 89 00, clas.rosdahl@lindahl.se, karin.sliwinska@lindahl.se.

Anbudsunderlag

Årsredovisning

Hyresavtal

Balans- och resultaträkning för periden 2016 - konkursutbrottet

Kundreskontra

Leverantörsreskontra

Fakturering utgående helår 2017 

Maskiner och inventarier, Lindesberg

Maskiner och inventarier, Skara