NIMA Billackering AB i konkurs

ANBUDSUNDERLAG

NIMA Billackering AB försattes i konkurs den 28 juni 2017. Bolaget arbetar i huvudsak med billackering och sysselsätter totalt nio anställda. Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Tegelgatan i Hallsberg.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på hela eller delar av bolagets rörelse. Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 24 juli 2017 kl. 11:00, till e postadress maria.campner@lindahl.se alternativt under adress Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro. Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet förbehålles.
Ytterligare information lämnas av konkursförvaltare advokat Anders Sandberg eller advokat Maria Campner på tel 019-20 89 00, anders.sandberg@lindahl.se, maria.campner@lindahl.se.

 

Anbudsunderlag