Igelfors Bruks AB

Igelfors Bruks AB, 556495-6471, försattes i konkurs den 9 mars 2017. Bolaget bedriver smide samt bearbetning av smidesämnen till fordonsindustrin och övrig verkstadsindustri. Konkursbolagets verksamhet drivs för närvarande vidare av konkursboet.

Tillgångarna i bolaget består i huvudsak av befintlig maskinpark, varulager samt pågående arbeten mot kunder.

Bolaget har 11 personer anställda. Omsättningen uppgick år 2015/2016 till ca 12 200 00 kronor. Verksamheten bedrivs ifrån förhyrda lokaler i Finspång som innefattar såväl produktionshall som kontor. För mer information om bolagets verksamhet och produkter hänvisas till bolagets hemsida www.igelfors.se.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på rörelsen i sin helhet, eller delar därav, vilket skall vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast den 27 mars 2017, klockan 11.00, under adress Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro, alternativt till nedanstående e-postadresser. Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet förbehålles.

För erhållande av utförligare anbudsunderlag hänvisas till advokatfirmans hemsida www.lindahl.se/konkurs. Ytterligare information om Igelfors Bruks AB kan även lämnas av konkursförvaltaren advokat Anders Sandberg eller advokat Maria Campner tel 019-20 89 00, e-post: anders.sandberg@lindahl.se, maria.campner@lindahl.se.

Bilagor

Årsredovisning

Hyresavtal

Inventarieförteckning

Orderingång och varulager