Grönsakshjärtat AB

Grönsakshjärtat AB, 559035-4790, försattes i konkurs den 4 april 2017. Bolaget har bedrivit restaurang Lime Bistro från nybyggda lokaler på Restalundsvägen 2 i Örebro. Restaurangen har haft lunch och kvällsöppet med alkoholrättigheter. 

Tillgångarna i bolaget består i huvudsak av hyreskontrakt och inventarier. Möjlighet till en mindre uteservering finns i anslutning till lokalen. Ingen personal ingår i rörelsen.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på rörelsen i sin helhet, eller delar därav, vilket ska vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast den 17 april 2017, klockan 11.00, under adress Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro, alternativt till nedanstående e-postadresser. Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet förbehålles. 

För erhållande av utförligare anbudsunderlag hänvisas till advokatfirmans hemsida www.lindahl.se/konkurs. Ytterligare information om Bistro Lime kan även lämnas av konkursförvaltaren advokat Clas Rosdahl eller advokat Maria Campner.

Dokument

Hyresavtal

Inventarier