Fastigheten Lindesberg Brodalen 16:1

EPS Leasing AB försattes i konkurs den 1 mars 2017. Bolaget ägde vid konkursutbrottet en fastighet med adress Stadsskogsvägen 5 i Lindesberg (Lindesberg Brodalen 16:1). Fastigheten är belägen vid infarten från riksväg 50 och området präglas av flera industri- och lagerlokaler.
Fastighetens area uppgår till 14 961 kvm. Denna yta är fördelad på 5 320 kvm produktionslokaler, 909 kvm kontorsutrymmen, 7 958 kvm varmt lager och 774 kvm kallt lager. Tomtarealen uppgår till 30 776 kvm. Fastigheten är inhägnad och fria ytor kring byggnaden är hårdgjorda med asfalt. I lokalerna finns en hyresgäst, som bedriver tillverkning av transportsförpackningar och tekniskt formgods i cellplats till industrin, samt en andrahandshyresgäst.


För konkursboets räkning infordras härmed anbud på hela fastigheten. Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 13 april 2017 kl. 11:00, till nedanstående e-postadress alternativt under adress Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro. Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet förbehålles.


Ytterligare information lämnas av konkursförvaltare advokat Clas Rosdahl eller advokat Karin Sliwinska på tel 019-20 89 00, clas.rosdahl@lindahl.se, karin.sliwinska@lindahl.se.

Anbudsunderlag
Fastighetsinformation – taxeringsinformation (Infotorg)
Prospekt
Värdering Svefa
Hyresavtal
Tillägg till hyresavtal

Värdering marknadshyra