Componenta Wirsbo AB och Componenta Arvika AB i konkurs

Componenta Wirsbo AB och Componenta Arvika AB försattes i konkurs den 17 juli 2017, varvid advokat Lars-Henrik Andersson vid Advokatfirman Lindahl utsågs till konkursförvaltare.

Anbudsunderlag är upprättat på engelska som ni finner er här.

Konkursboet emotser indikativt bud på hela eller delar av rörelserna senast den27 juli 2017.

Den som önskar närmare information om bolaget, dess verksamhet och de i konkursboet ingående tillgångarna, har frågor om anbudsförfarandet eller önskar kontaktuppgifter till konkursbolagets ställföreträdare, kan kontakta Ida Jonasson.