Restaurang matbordet i Nerike AB i konkurs

Restaurang Matbordet i Nerike AB försattes i konkurs den 29 december 2016.

Konkursbolaget har bedrivit restaurangverksamhet från förhyrd lokal i Odensbacken, Örebro kommun. Konkursbolaget har främst bedrivit servering under lunchtid men möjlighet till kvällsservering finns.

Restaurangen är fullt utrustad med restaurangutrustning i gott skick. Utrustningen utgörs av bl.a. combiugn, tallriksvärmare, 2 kylar, dubbelfrys, nedkylningsskåp, stekbord, fritös, kylbänk, fettavskiljare mm.

Totalt finns ca 35 sittplatser inomhus och ca 40 sittplatser utomhus. Inget bryggeriavtal finns i dagsläget.

Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 3 februari 2017, kl. 11:00, till nedanstående e-postadress alternativt under adress Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro. Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet förbehålles.

Ytterligare information lämnas av jur kand Adrian Hallström på tel 019-20 89 00, adrian.hallstrom@lindahl.se.