Lindahl förvaltar konkursen i Intacta Kapital AB

Stockholms tingsrätt beslutade den 22 november 2016 att försätta Intacta Kapital AB i konkurs efter bolagets egen ansökan. Bolaget bedrev rådgivning inom kapitalförvaltning och pensioner. Lars-Henrik Andersson, Advokatfirman Lindahl har utsetts till konkursförvaltare och konkursen handläggs av Felicia Perfect.

Här hittar du allmän och offentlig information om konkursen för Intacta Kapital AB.

Brev till kunder per 24 november 2016 finns att läsa här.

Brev till samarbetspartners per 29 november 2016 finns att läsa här.

Konkursbolagets svar på vanliga frågor från kunder finns att läsa här.

Du kan anmäla anspråk (ange belopp, namn och adress) samt ställa frågor om konkursen till intactakapital@lindahl.se alternativt adressen:

Intacta Kapital AB i konkurs
c/o Advokatfirman Lindahl KB
Box 1065
101 39 Stockholm

Frågor kommer att besvaras efter bästa förmåga och i enlighet med det uppdrag som gäller för konkursförvaltningen, antingen via mail eller genom utförligare information på den här sidan.