KONKURSANBUD – ALVITIQ COMPOSITE SOLUTIONS AB OCH ALVITIQ AKTIEBOLAG

Alvitiq Composite Solutions AB och Alvitiq Aktiebolag försattes i konkurs den 17 januari respektive den 25 januari 2017. Alvitiq Composite Solutions AB utgör ett helägt dotterbolag till Alvitiq Aktiebolag.

Alvitiq Composite Solutions AB har sin grund i HEAB Plastteknik AB som startades 1993 (HEAB Plastteknik är registrerat som bifirma) med inriktning mot industriella installationer utförda i plastmaterial. Till huvuddelen består uppdragen av rena glasfiberrörmontage och egen tillverkning av glasfiberarmerade termoplaströr och rördelar. I verksamheten arbetar bolaget med GAP, GRE epoxirör, PE, PVDF, PP, PVC, C/PVC. Bolaget är även specialiserat på tillverkning och montage av ett flertal andra produkter som t.ex. rökgas-kanaler, tankar, skorstenar och kåpor av olika slag. Bolaget är certifierat enligt ISO 9000/14000.

Bolaget har nio anställda montörer och tillverkning sker från förhyrda lokaler (1000 m2) i Edsvalla industriområde, ca 20 km väster om Karlstad.

Alvitiq Aktiebolag äger 100 procent av aktierna i Alvitiq Composite Solutions AB samt det varulager som Alvitiq Composite Solutions AB använder i sin verksamhet.

Mer information om Alvitiq:s verksamhet finns på deras hemsida www.heabplastteknik.se.

För konkursboets räkning infordras härmed anbud på hela eller delar av Alvitiq Composite Solutions AB och Alvitiq Aktiebolags rörelse.

Anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 10 februari 2017 kl. 11:00, till nedanstående e-postadress alternativt under adress Advokatfirman Lindahl, Box 143, 701 42 Örebro. Fri prövningsrätt samt rätt att avbryta anbudsförfarandet förbehålles.

Ytterligare information lämnas av konkursförvaltaren advokat Clas Rosdahl eller advokat Karin Sliwinska på tel 019-20 89 00, clas.rosdahl@lindahl.se, karin.sliwinska@lindahl.se.


Bilagor

Alvitiq Composite Solutions AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01—2015-08-31

Balans- och resultatrapport 2015-09-01—2017-01-17

Balans- och resultatrapport 2014-09-01—2015-08-31

Inventarierapport

 

Alvitiq Aktiebolag

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 - 2015-08-31

Balansrapport

Fotografier varulager