Lindahl leder diskussion om internationell skatterätt

Johan Myrén, skatteexpert på Lindahl i Göteborg, deltar i dagarna i en internationell konferens i Washington arrangerad av American Bar Association.

Under konferensen kommer deltagarna bland annat att diskutera den internationella utvecklingen inom skatterätt som innebär att olika jurisdiktioner strävar efter ökad öppenhet när det gäller inkomster och tillgångar. Frågan blir vilka konsekvenser detta leder till för såväl privata skattebetalare som företag, och hur rådgivningen bör anpassas.

Johan har uppdrag som såväl talare som moderator och ordförande, vilket naturligtvis innebär att Lindahls namn är välkänt för alla deltagare.