Delägare på Lindahl med i styrelsen när IMK blir institut

Akademin för immaterial- marknadsförings- och konkurrensrätt ombildas till ett institut vid Uppsala universitet. I samband med detta får IMK sin första styrelse som består av akademiker, praktiker och domare - däribland Jonas Westerberg, delägare på Lindahl och ordförande för byråns kompetensgrupp inom immaterialrätt.

– Jag är imponerad av IMK:s arbete så här långt och sammansättningen av övriga personer i styrelsen visar på en fortsatt hög ambitionsnivå och en vilja att även få tillgång till det praktiska rättslivets perspektiv i arbetet, säger Jonas Westerberg på Lindahl.

IMK grundades 2012 av Docent Sanna Wolk med uppgiften att främja vetenskapligt studium inom immaterialrätten, marknadsföringsrätten och konkurrensrätten. Det sker bl.a. genom forskning, seminarier, konferenser, universitetsutbildning, dokumentation samt publiceringsverksamhet.

– Det är av stor vikt att synliggöra det viktiga arbete som IMK gör både nationellt och internationellt. Det har därför varit viktigt att utveckla IMKs strukturella form, säger Sanna Wolk ordförande vid IMK.

Finansiärer för satsningen är Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

 

Kort om Jonas Westerberg

Jonas är specialiserad inom immaterialrätt och immaterialrättstvister, framförallt avseende patent, upphovsrätt och företagshemligheter och är ordförande för byråns kompetensgrupp inom immaterialrätt. Han är vice ordförande för EPLAW (www.eplaw.org) och AIPPI Sverige (www.aippi.se). Jonas har även varit en aktiv föreläsare inom Immaterialrätt i olika sammanhang bl.a. Stockholms universitet, Handelshögskolan och olika kommersiella utbildare.

 

IMK:s styrelse består av:

Sanna Wolk - docent och ordförande

Stojan Arnerstål - docent och föreståndare

Bengt Domeij och Vladimir Bastidas - professor respektive jur. dr. IMK

Jonas Westerberg - advokat Lindahl

Ann Danared - varumärkesombud Brann

Susanna Zeko - policy manager ICC

Nina Ebkar - bolagsjurist Electrolux

Susanne Abbefalk - bolagsjurist Sveriges radio

Per Carlson och Peter Strömberg - domare Patent- och marknadsöverdomstolen