Advokat på Lindahl omnämns som "Future Leader" inom tvistlösning

Ginta Ahrel, advokat och expert inom tvistlösning på Lindahl, omnämns som en "Future Leader" när Global Arbitration Reviews systerpublikation Who’s Who Legal släpper sin första undersökning av framtida ledare inom tvistlösning och skiljedomar.

Över 1000 namn presenterades och utvärderades av kollegor inom skiljedomsexpertisen och, förutom hundratals skriftliga svar, utfördes fler än 300 intervjuer för att bedöma kandidaternas lämplighet. Utifrån detta underlag valdes totalt 529 "Future Leaders", varav 149 är kvinnor.