Historik

Lindahls historia sträcker sig ända till 1918 då Alf Lindahls Advokatbyrå i Stockholm grundades.

Den 1 januari 1990 gick Alf Lindahls Advokatbyrå ihop med Dag Magnussons Advokatbyrå i Göteborg, Advokatfirman Lundius, Laurin och Ljungholm i Malmö, Lund och Kristianstad, Advokaterna Ramberg och Stenström i Helsingborg samt Carlbäck & Partners i Örebro.

Den nya firman tog namnet Advokatfirman Lindahl efter Magnus Lindahl, den äldste delägaren bland de sammangående byråerna, tillika son till Alf Lindahl. Göran Ramberg utsågs till den nya firmans första styrelseordförande. 

1996 anslöt även Advokatfirman Chrysander till Lindahl vilket innebar att firman nu även fanns representerad i Uppsala. 

Tillbaka till Att arbeta med Lindahl