Att arbeta med Lindahl

Klientens behov av att snabbt och rakt få ett bra beslutsunderlag och en tydlig rådgivning är vår ledstjärna. På Lindahl kallar vi det för "no nonsense". Vår förmåga att kunna leverera det i praktiken utmärker oss på marknaden.

Hög tillgänglighet och högsta kvalitet i både rådgivning och leverans krävs för att skapa framgång för klienten. Vår ambition är alltid att överträffa klientens förväntningar och leverera en service som är prisvärd och som skapar affärsnytta.

Vi bygger och värdesätter långa relationer med våra klienter. Våra juridiska kompetenser, erfarenheter av viktiga branscher, kommersiella förståelse och tekniska kunskaper gör vår rådgivning ändamålsenlig så att den bidrar till klientens affär. Vi skapar ett helt skräddarsytt team med spetskompetens och djup affärskännedom från olika områden för att passa klientens behov.

Vi åtar oss att vara en värdeskapande affärspartner till våra klienter, att erbjuda kompetens och professionalism, engagemang och proaktivitet och en rak och tydlig rådgivning.

Läs mer:

 

Avgörande av konsumenttvist

För information om avgörande av konsumenttvist hänvisar vi till Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund. Nämnden  erbjuder konsumenter ett alternativt enkelt, snabbt och billigt tvistlösningsförfarande utanför domstol vid konsumenttvister som rör advokatverksamhet. Du kan få mer information på samfundets hemsida