Olov Jansson


+46 18 161 856 / vCard

Olov ingår i Lindahls kompetensgrupp för arbetsrätt och arbetar huvudsakligen i ärenden med anknytning till detta område. Därutöver arbetar Olov med bolagsrättsliga frågor och ärenden av allmän affärsjuridisk karaktär.

Laddning pågår