Nils Larsson


/ vCard

Nils är senior counsel i Lindahls fastighetsgrupp sedan 2016. Nils har varit förbunds- och chefsjurist vid LRF samt därefter arbetat på advokatbyrå, senast på Setterwalls Advokatbyrå. Nils verksamhet är helt inriktad på fastighetsrätt, särskilt bruksrätter till fast egendom, såsom hyra, arrende och servitut samt äganderättsfrågor och tvångsianspråktagande av fastighet. Nils är en van föreläsare och är också författare till aktuell juridisk litteratur. Nils är bland annat medförfattare till böcker om kommersiella hyres- och arrendeavtal, bostadshyresavtal, ledningsrätt, jaktarrende, fastighetstransaktioner och har även svarat för avsnitten om 7, 12 och 14 kap i lagbokskommentaren Jordabalken. 

2016-
Lindahl

2009-2016
Setterwalls

2005-2009
Landahl Öhman Advokatbyrå KB

1992-2004
Advokatbolaget Larsson & Partners AB

1986-1992
Levanders Advokatbyrå

1982-1986
LRF, chefsjurist

1977-1986
LRF, förbundsjurist

1975-1977Solna tingsrätt

1975
Uppsala universitet, jur. kand.

Kontor Uppsala

Titel Senior Counsel, Advokat

Områden Fastigheter

Mobiltelefon +46 705 588 070

Laddning pågår