Mårten Steen


+46 18 161 860 / vCard

Mårten har särskild erfarenhet av bolagsrätt, företagsöverlåtelser, Private equity, aktiemarknadsrätt samt kommersiell avtalsrätt, innefattande bland annat agent- och återförsäljaravtal, licens-, tillverknings- och leveransavtal samt olika former av samarbetsavtal. Han ingår i Lindahls kompetensgrupp för Corporate Finance och arbetar med klienter inom flera olika branscher, även om en stor del av dem är verksamma inom Life Science.

Vid sidan av verksamheten på Lindahl har Mårten även ett antal styrelseuppdrag.

2008
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2005–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2003–2004
Uppsala tingsrätt, tingsnotarie

2003
Uppsala universitet, jur.kand.

2001–2002
Uppsala universitet, studier i företagsekonomi

2001
University of Minnesota Law School

Laddning pågår