Kerstin Strömbäck


+46 18 161 874 / vCard

Kerstin är assistent på Lindahls kontor i Uppsala. Kerstin arbetar främst som assistent åt Bengt Bolin, men även med övriga jurister som arbetar med processrätt. Kerstin ingår i kontorets grupp inom tvistelösning och processer.

2003–
Advokatfirman Lindahl, assistent

2001–2002
Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

1989–2001
Akademiska Sjukhuset, Uppsala, klinikassistent

1983–1989
Enköpings lasarett, läkarsekreterare

Kontor Uppsala

Titel Assistent

Laddning pågår