Björn Sundin


+46 18 161 828 / vCard

Björn ingår i Lindahls kompetensgrupp för arbetsrätt och arbetar huvudsakligen i ärenden med anknytning till detta område. Därutöver arbetar Björn med bolagsrättsliga frågor och ärenden av allmän affärsjuridisk karaktär.

2017 –
Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist

2017
Advokatfirman Delphi, biträdande jurist

2017
Örebro universitet, juristexamen

Kontor Uppsala

Titel Biträdande jurist

Områden Arbetsrätt Associationsrätt Corporate Finance

Mobiltelefon +46 709 907 874

Laddning pågår