Bengt Bolin


+46 18 161 873 / vCard

Bengt har mångårig erfarenhet inom områdena svenska och internationella avtal, tvistelösning och processer samt allmän affärsjuridik. Bengt leder Lindahls kompetensgrupp för tvistelösning och processer och har lång erfarenhet av tvistelösning, domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han har även omfattande erfarenheter av olika kommersiella frågor för små, medelstora och stora företag. Bengt är språkintresserad och har avlagt examen för Cambridge Proficiency i engelska.

Övriga språk: viss kunskap i ryska, franska och tyska i tal och skrift.

Bengt är medlem i vetenskapliga rådet för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet.

1991
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1987–
Advokatfirman Lindahl, delägare

1986–1987
Notarietjänstgöring

Kontor Uppsala

Titel Delägare

Områden Tvistlösning och process Life science

Länkar Lindahl rådgivare när eTRAVELi byter ägare

Mobiltelefon +46 708 161 874

Laddning pågår