Anna Romell Stenmark


+46 18 161 863 / vCard

Anna är specialiserad inom området för skatterätt, särskilt internationella frågor, omstruktureringar och incentiveprogram. Hon anlitas även ofta i samband med utländska företags etableringar i Sverige. Anna är även verksam i Lindahls kompetensgrupp för skatterätt.
Anna innehar styrelseuppdrag i ett flertal bolag, exempelvis Länsförsäkringar Uppsala, AAC Acoustic Technologies AB, Härjedalen Miljöbränsle AB samt Genetrix AB.

2000
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1998–
Advokatfirman Lindahl, delägare

Laddning pågår