Alex Ljungvall


+46 18 161 838 / vCard

2014–
Advokatfirman Lindahl, advokat

2014
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2014
7WISE Grönberg Advokatbyrå, biträdande jurist

2011–2014
Grönberg Gunnard Advokatbyrå, biträdande jurist

2010–2011
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, föredragande

2008–2010
Södertörns tingsrätt, notarietjänstgöring

2008
Justitiekanslern, notarietjänstgöring

2008
Uppsala universitet, jur. kand.

Laddning pågår