Ulrica Salomon


+46 8 527 70 805 / vCard

Ulrica är ordförande för Lindahls kompetensgrupp inom EU och konkurrensrätt. Hon har mångårig erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor såsom missbruk av dominerande ställning, kartellutredningar, förvärvsanmälningar och statligt stöd. Hon biträder också klienter vid olika upphandlingsrättsliga frågeställningar, såväl i samband med ingivande av anbud som vid överprövning- och skadeståndsprocesser samt tillsynsärenden. Ulrica håller även löpande seminarier och kurser inom ovan nämnda områden.

Ulrica har särskild erfarenhet inom infrastruktur/transport, IT/telekom och media och företräder klienter inför domstol, Konkurrensverket, Europeiska kommissionen och i skiljeförfaranden.

Ulrica är även medlem i Lindahls expertgrupp för Corporate Compliance och biträder klienter i frågor rörande anti-korruption och andra compliance-/ansvarsfrågor.

Ulrica är medlem av ICC:s referensgrupp för konkurrensfrågor och är rankad av både Chambers Europe och Legal 500:

"Ulrica Salomon is highly regarded by peers an clients alike" (Chambers Europe, 2013).

"Has excellent competition knowledge" (Legal 500, 2014). 

2006
Advokatfirma Bech-Bruun, Köpenhamn, Visiting Lawyer

2004
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2001–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2000
London School of Economics, LL.M. (bl. a. EU- och konkurrensrätt)

1998–2001
Stockholms tingsrätt, tingsnotarie

1998
Stockholms universitet, jur.kand.

Laddning pågår