Pierre Pettersson


+46 8 527 70 855 / vCard

Pierre är specialiserad inom obeståndsrätt och bank & finans. Han är ansvarig för kontorets Bank och finansgrupp. Han har omfattande erfarenhet av företagsrekonstruktioner, konkurser och likvidationer och de frågor och problem som förekommer i företag med finansiella problem. Pierre förordnas löpande som rekonstruktör, konkursförvaltare och likvidator av såväl domstolarna och Bolagsverket. Han företräder även fordringsägare i olika insolvensförfaranden liksom parter i domstolstvister. Därutöver arbetar Pierre mycket inom bank & finans med finansiering och säkerhetsavtal och därmed relaterade frågor. Pierre är också aktivt verksam i "Rekonstruktörs- och konkursförvaltarföreningen" (REKON) samt internationellt inom "IBA - Insolvency & Restructuring".

Pierre rekommenderas och rankas som ledande inom rekonstruktion/insolvensrätt och omnämns i flertalet internationella publikationer, såsom "Chambers Global": "Pierre Pettersson is praised by clients for his impressive technical skills. Interviewees enthuse: “He supported us in a really stressful situation. He is very committed and a great help to the members of our team.”, "Chambers Europe": "Pierre Pettersson acts on financial restructurings and is regularly appointed as a receiver in bankruptcy procedures. Clients say he is "thorough and exact - he has a reassuring, trustworthy manner.", "Legal 500", och "Who's Who Legal".

2008
ReedSmith LLP, London (secondment)

2005
Swedbank, kreditstöd/specialengagemang (secondment)

2004
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2001–
Advokatfirman Lindahl, delägare

Kontor Stockholm

Titel Delägare

Områden Bank och finans Obeståndsrätt

Länkar Om Pierre Pettersson i Chambers Global Om Pierre Pettersson i Chambers Europe

Mobiltelefon +46 766 170 855

Laddning pågår