Pekka Frölander


+46 8 527 70 984 / vCard

Pekka ingår i Lindahls kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A och arbetar huvudsakligen med aktiemarknads- och bolagsrättsliga frågor. Pekka arbetar även inom det finansregulatoriska området med frågor rörande AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder.

2017–
Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist

2015–2017
Intertrust Group, jurist

2015
Uppsala universitet, juristexamen

2013–2014
Helsingfors Universitet, Helsingfors 

2011
Uppsala Universitet, ekonomie kandidatexamen

 

Kontor Stockholm

Titel Biträdande jurist

Områden Kapitalmarknad och publik M&A Associationsrätt

Länkar Lindahl har biträtt Karolinska Development vid kvittningsemission

Mobiltelefon +46 766 170 984

Laddning pågår