Pekka Frölander


+46 8 527 70 984 / vCard

Pekka ingår i Lindahls kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A och arbetar huvudsakligen med aktiemarknads- och bolagsrättsliga frågor. Pekka arbetar även inom det finansregulatoriska området med tillstånds- och tillsynsfrågor för värdepappersinstitut, fondbolag och värdepappersfonder samt AIF-förvaltare och alternativa investeringsfonder.

2017–
Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist

2015–2017
Intertrust Group, jurist

2015
Uppsala universitet, juristexamen

2013–2014
Helsingfors Universitet, Helsingfors 

2011
Uppsala Universitet, ekonomie kandidatexamen

 

Laddning pågår