Olof Hallberg


+46 8 527 70 886 / vCard

Olof är specialiserad inom fastighets- och miljörätt samt offentlig upphandling. Inom fastighets- och miljörätt har Olof en mångårig erfarenhet och har bl.a. arbetat med stora fastighetsbildnings- och miljöprojekt vid bolagisering av det tidigare Affärsverket SJ. Med mer än 15 år i statlig tjänst har Olof stor erfarenhet av offentlig upphandling och han hanterar löpande stora upphandlingsärenden på såväl den upphandlande som leverantörssidan. Olof har domstolsbakgrund (fiskal vid Svea hovrätt) och har därutöver bl.a. varit chefsjurist vid tidigare affärsverket SJ:s fastighetsdivision. Olof undervisar bl.a. vid Stockholms universitet.

Olof är också medförfattare till "Lagen om offentlig upphandling - en kommentar" Läs mer här

2002
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2000–
Advokatfirman Lindahl, delägare

1989–2000
Tidigare affärsverket SJ

1987–1989
Försvarets materielverk

1985–1989
Svea hovrätt

Laddning pågår