Maria Arnoldsson (Nilsson)


+46 8 527 70 998 / vCard

Maria ingår i kontorets kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A och är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och associationsrätt med huvudsaklig inriktning på kapitalmarknadstransaktioner och publika företagstransaktioner, såsom börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, apportförvärv, samgåenden och omstruktureringar. Maria arbetar även med bolagsrättsliga frågor, bolagsstyrning, informationsgivningsfrågor och regulatoriska frågor på aktiemarknaden.

2011–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2008
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2005–2011
Setterwalls Advokatbyrå

2003–2005
Notarietjänstgöring

2002
Uppsala universitet, jur. kand.

Kontor Stockholm

Titel Delägare

Områden Corporate Finance Associationsrätt Kapitalmarknad och publik M&A Företagsöverlåtelser

Länkar Lindahl gör ytterligare seniora rekryteringar inom corporate finance Lindahl biträder FormPipe Lindahl biträder Battery Ventures i förvärvet av IT-bolaget Jeeves Lindahl rådgivare i Sagax emission av preferensaktier Lindahl biträdde Clean Tech East vid förvärvet av Cortus AB Lindahl biträder vid AllTeles förvärv av Universal Telecom Lindahl biträder i Novavax offentliga uppköpserbjudande av Isconova Lindahl biträder Medina Capital i dess offentliga uppköpserbjudande av Cryptzone Lindahl biträdde AB Sagax vid obligationsemission Lindahl rådgivare till Elon Elkedjan vid offentligt bud på FDT System Holding AB Lindahl biträder Bringwell vid försäljningen av NaturaMed Pharma AS och NaturaMed-Pharma AB Lindahl biträdde TransAtlantic i samband med Kistefos budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Lindahl biträder Moberg Pharma vid dess riktade nyemission om 60 MSEK för fortsatt expansion Lindahl biträder Acando i dess offentliga uppköpserbjudande av Connecta Lindahl biträder Meda AB i samband med dess företrädesemission om 2 miljarder kronor och apportemission om 3,3 miljarder kronor Lindahl biträder vid noteringen av Sprint Bioscience AB Lindahl biträder NeuroVive vid dess riktade nyemission om 65 MSEK för fortsatt expansion Lindahl biträder NeuroVive vid riktad nyemission Lindahl biträder vid noteringen av Capacent Lindahl biträder CLX Communications i notering Lindahl biträder Klövern i samband med avyttring av aktier i Tribona Lindahl biträder vid WeSCs förvärv av The Shirt Factory samt företrädesemission CareDx lämnar ett offentligt erbjudande på Allenex Lindahl biträder NeuroVive vid dess företrädesemission om 94 MSEK Lindahl biträder Nepa vid notering på Nasdaq First North Lindahl biträder HNA i samband med dess förvärv av Carlson Hotels Lindahl biträder Sagax vid företrädesemission av nytt aktieslag, stamaktier av serie D Lindahl biträder när Alcadon Group noteras Lindahl utvecklar med sju nya delägare

Mobiltelefon +46 766 170 998

Laddning pågår