Johan Hessius


+46 8 527 70 884 / vCard

Johan är specialiserad på bolags- och fastighetsaffärer inom vilka områden han biträder många svenska och internationella klienter. Johan har vidare en stor kunskap inom bolags- och värdepappersrätt. Johan har därtill lång erfarenhet av styrelsearbete och bolagsstyrningsfrågor. Han har för närvarande ett flertal styrelseuppdrag, såväl i börsnoterade bolag som i ägarledda företag.

Johan har haft många förtroendeuppdrag inom Sveriges Advokatsamfund, däribland som ordförande för Advokatsamfundets stockholmsavdelning under flera år.

"Johan Hessius' work is consistently good" - Legal 500

2001–
Advokatfirman Lindahl, delägare

1987
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

Kontor Stockholm

Titel Delägare

Områden Corporate Finance Kapitalmarknad och publik M&A Associationsrätt Företagsöverlåtelser Fastigheter

Länkar Lindahl biträder när Catella säljer Nordic Fixed Income Lindahl biträder Täljöhalvöns Fastigheter HB vid försäljning Lindahl biträdde när Nordkom avyttrar Ottoboni Lindahl biträder A-Com AB (publ) Lindahl biträder FormPipe Lindahl biträder A-Com i förvärv av Locomotiv Action Marketing AB Lindahl biträder i IT-affär Lindahl rådgivare i Sagax emission av preferensaktier Lindahl biträdde Karolinska Development i life science-affär Lindahl och Hammarskiöld biträdde vid överlåtelse av förvaltningen av fonder med förvaltat kapital om cirka 40 miljarder kronor Lindahl biträdde vid försäljning av 40 fastigheter Lindahl biträdde Peab vid byggrättsaffär Lindahl biträder Peab och FAM vid förvärv av AstraZenecas forskningsanläggning Lindahl biträdde Söderport Fastigheter vid försäljning av bilprovningsfastigheter Lindahl har biträtt Carmenta vid förvärv av verksamhetsgren från Ericsson AB Lindahl har biträtt Peab och FAM vid ytterligare förvärv från AstraZeneca Lindahl har biträtt Wonderful Times Group vid förvärv av Vincent Shoe Store Lindahl biträder vid fastighetsförsäljning till bostadsrättsförening Lindahl biträder Aberdeen i förvärv och finansiering Lindahl biträdde AB Sagax vid obligationsemission Lindahl och Gulliksson biträder vid försäljningen av Kjell & Co Lindahl biträdde Söderport Fastigheter vid avyttring av bostadsprojekt i Årsta Lindahl har biträtt Kommunal vid förvärv av större bostadsprojekt i Jönköping Lindahl biträder LO och Östersjöstiftelsen vid förvärv av 14 hotellfastigheter från Petter Stordalen Lindahl biträder TV-produktionsbolaget HD Resources vid förvärv av K41 Holding Lindahl biträder NewCap vid försäljning av fastighet Lindahl biträder Klövern i samband med avyttring av aktier i Tribona Lindahl rådgivare när Nordkom förvärvar Friendsbyråerna Lindahl rådgivare när Aros Bostadsutveckling startar ny fond Lindahl biträder vid WeSCs förvärv av The Shirt Factory samt företrädesemission Lindahl biträder Kommunal vid bytesaffär med Riksbyggen och Diös Lindahl biträder Svenska Hyreshus vid förvärv av byggrätter i Steninge Slottsby Lindahl biträder SHH Bostad vid bostadssamarbete med Peab Lindahl biträder SHH Bostad vid hyresrättssamarbete med NREP Lindahl biträder Karolinska Development Lindahl biträder när ICA Gruppen avyttrar InkClub Lindahl biträder Sagax vid företrädesemission av nytt aktieslag, stamaktier av serie D Lindahl företräder Söderport i miljardaffär Lindahl rådgivare när Kungsleden säljer fastighetsportfölj för 427 mkr till Söderport LO skapar Bantorget Fastigheter – ny aktör inom hyresfastigheter Lindahl biträder AB Arvid Svensson i fastighetsförsäljning Lindahl har biträtt Karolinska Development vid kvittningsemission Lindahl biträder Sagax i samband med inlösenerbjudande till preferensaktieägare Lindahl biträder när Sagax genomför bytesaffär med Stockholms Stad

Mobiltelefon +46 766 170 884

Laddning pågår