Joel Sandin Persson


+46 8 527 70 971 / vCard

2016–
Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist

2016
Umeå universitet, filosofie magisterexamen med inriktning på mark- och miljörätt

2016
Umeå universitet, jur.kand.

2015
Attunda tingsrätt, juristpraktik

2015
Lantmäteriet, Fastighetsbildningskontor Umeå, sommarnotarie

2015
Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt, juristpraktik

Laddning pågår