Helena Wassén Öström


+46 8 527 70 963 / vCard

Helena ingår i Lindahls kompetensgrupp för immaterialrätt och är chef för varumärkes- och mönstergruppen.

Helena har 18 års erfarenhet av rådgivning angående juridiska, strategiska och affärsmässiga aspekter av immateriella rättigheter. Hon har specialistkompetens avseende varumärkesjuridik och har omfattande erfarenhet, på global basis, av varumärkesundersökningar och administrering, hävningsprocesser, invändningar, portföljstrategi och hantering.

Helena är advokat, svenskt auktoriserat varumärkesombud samt EUIPO-auktoriserat ombud för EU-varumärken och -mönster. Hon är bland annat medlem i ECTA och INTA.

2013
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2010–
Advokatfirman Lindahl

2001–2010
Albihns.Zacco

1998–2001
Hynell Patenttjänst

Kontor Stockholm

Titel Advokat, Head of Trademark and Design Prosecution

Områden Immaterialrätt

Länkar Lindahl rådgivare till Altia vid förvärvet av Xanté Lindahl biträder Altia i förvärv av ”Larsen Cognac” Lindahl biträder när ICA Gruppen avyttrar InkClub

Mobiltelefon +46 766 170 963

Laddning pågår