Ginta Ahrel


+46 8 527 70 837 / vCard

Ginta är specialiserad inom internationella handels- och investeringstvister. Hon agerar som ombud i såväl skiljeförfaranden som domstolsförfaranden, ofta i anknytning till skiljeförfaranden, till exempel klander av skiljedomar. Ginta utses också till skiljeman. Utöver tvistlösning har hon arbetat med fusioner och företagsförvärv, samt bolags- och avtalsrätt. Ginta är verksam i Lindahls Östeuropagruppen och fokuserar på rådgivning till klienter från Ryssland, OSS-länder och Baltikum.

Innan Ginta började arbeta på Lindahl år 2006, arbetade hon under åtta år med försäljning och projektledning på LM Ericsson AB och Ericsson Latvia SIA.

Who’s Who Legal har omnämnt Ginta som en ”Future Leader” inom tvistlösning, 2017. Ginta är ledamot av Sveriges advokatsamfund, samt medlem i Swedish Arbitration Association, London Court of International Arbitration, Swedish Women in Arbitration Network och Young Arbitrators Sweden.

Övriga språk: lettiska och ryska.

2013
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2006–
Advokatfirman Lindahl, advokat

2006
Stockholms universitet, jur. kand.

1995–2003
Project Manager, LM Ericsson AB och Ericsson Latvia SIA

1994–1996
University of Latvia, Riga, juridikstudier

Laddning pågår