Annika Andersson


+46 8 527 70 929 / vCard / LinkedIn

Annika Andersson är ansvarig för Lindahls kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A i Stockholm. Annika är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och associationsrätt, med huvudsaklig inriktning på kapitalmarknads-transaktioner och publika företagstransaktioner, såsom börsintroduktioner, kapitalanskaffningar, offentliga uppköpserbjudanden, apportförvärv, samgåenden och omstruktureringar. Annika arbetar även med bolagsrättsliga frågor, bolagsstyrning och regulatoriska frågor på aktiemarknaden samt rörelse- och tillsynsfrågor för värdepappersinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare. Annika omnämns som en av de ledande juristerna inom kapitalmarknad i Sverige (IFLR1000, PLC Which Lawyer, Expert Guides & Legal 500).
Övriga språk: Engelska, franska

2010–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2001–2009
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

2003
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1999–2001
Stockholms tingsrätt

1999
Rowe & Maw, London

1998–1999
Advokatfirman Vinge, London

1998
University College London (UCL), London University, LL.M.

1997
Lunds universitet, jur.kand. (inkl. EU-rätt vid Université d’Aix-Marseille III, 1996–97)

Kontor Stockholm

Titel Delägare

Områden Corporate Finance Associationsrätt Företagsöverlåtelser Kapitalmarknad och publik M&A

Länkar Lindahl biträder vid noteringen av Intervacc TransAtlantic förvärvar SBS Marine och genomför nyemission Lindahl biträder Moberg Derma AB Lindahl biträdde Boule Diagnostics vid ägarspridning Lindahl rådgivare i Sagax emission av preferensaktier Lindahl biträder vid AllTeles förvärv av Universal Telecom Lindahl biträder i Novavax offentliga uppköpserbjudande av Isconova Lindahl biträder Medina Capital i dess offentliga uppköpserbjudande av Cryptzone Lindahl rådgivare till Elon Elkedjan vid offentligt bud på FDT System Holding AB Lindahl biträder Bringwell vid försäljningen av NaturaMed Pharma AS och NaturaMed-Pharma AB Lindahl biträdde TransAtlantic i samband med Kistefos budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic Lindahl biträder Moberg Pharma vid dess riktade nyemission om 60 MSEK för fortsatt expansion Lindahl biträder Acando i dess offentliga uppköpserbjudande av Connecta Lindahl biträder Steenord i dess budpliktsbud på Agrokultura Lindahl biträder Meda AB i samband med företrädesemission och apportemission Lindahl biträder vid noteringen av Sprint Bioscience AB Lindahl biträder vid noteringen av Verisec AB Lindahl biträder när Com Hem emitterar obligationer om 2,5 miljarder kronor Lindahl biträder vid Gottex Brokers etablering i Sverige Lindahl biträder NeuroVive vid dess riktade nyemission om 65 MSEK för fortsatt expansion Lindahl biträder Helios i samband med dess investering i Africa Oil Lindahl biträder NeuroVive vid riktad nyemission Lindahl biträder IFC - en del av Världsbanken Lindahl biträder CLX Communications i notering Lindahl biträder vid notering av Waystream på Nasdaq First North Lindahl biträder NeuroVive vid dess företrädesemission om 94 MSEK Lindahl biträder HNA i samband med dess förvärv av Carlson Hotels Lindahl biträder Sagax vid företrädesemission av nytt aktieslag, stamaktier av serie D Lindahl rådgivare till VBG Group i storaffär Lindahl rådgivare till VBG Group AB i nyemission Lindahl biträder vid noteringen av Intervacc Lindahl biträder Sagax i samband med inlösenerbjudande till preferensaktieägare Lindahl biträder Bringwell i samband med Midsonas offentliga uppköpserbjudande

Mobiltelefon +46 766 170 929

Laddning pågår