Anders Burén


+46 8 527 70 977 / vCard

Anders är specialiserad inom strategiska samarbeten i läkemedelsindustrin och inom läkemedelsregulatorisk juridik. Han har särskild erfarenhet av internationella produktlicensieringar samt forsknings-, utvecklings- och marknadssamarbeten liksom av M&A och produktförvärv inom läkemedelsindustrin. Anders har föreläst om samarbeten inom läkemedelsindustrin på konferenser anordnade av bland annat C5 och IBC.

Anders var innan han började på Lindahl chefsjurist för AstraZeneca-koncernens transaktionsjurister baserade utanför USA och innan dess chefsjurist för koncernens jurister baserade i Sverige. Dessförinnan hade han olika roller som bolagsjurist inom koncernen med inriktning mot avtalsjuridik och regulatoriska frågor. Mellan 2007 och 2012 var Anders styrelsens sekreterare i AstraZeneca AB och var ansvarig för bolagsrättsliga frågor för de svenska dotterbolagen.

Anders rådger inom alla sorter av avtal runt forskning, utveckling och kommersialisering inom läke-medelsindustrin till såväl utländska som svenska bolag samt i frågor rörande produktgodkännanden, marknadsrätt och andra regulatoriska överväganden. 

2013–
Advokatfirman Lindahl, Senior Counsel / advokat

1996–2012
AstraZeneca

1994–1996
Sten Lindskog Advokatbyrå

1992–1994
Karlskoga tingsrätt

Laddning pågår