Johanna Näslund


+46 19 208 902 / vCard

Johanna är rådgivare i allmänna affärsjuridiska uppdrag. Hennes specialiseringsområden är offentlig upphandling, arbetsrätt, tvistelösning och integritetsfrågor. Hon medverkar som författare till lagkommentarerna till LOU och LUF. Hon har mångårig erfarenhet av såväl biträde för upphandlande myndigheter som för leverantörer. Med ett stort antal uppdrag som ombud vid tvister i domstol har hon även inriktning på processrätt och arbetsrätt, med bl a en hel del skadeståndsrättsliga mål. Hon arbetar med och föreläser löpande om frågor kring dataskydd för personuppgifter för en rad olika bolag.

2002
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2000–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2000
Styrbjörn Gärde Advokatbyrå

1999–2000
Hallsberg och Örebro tingsrätter

1999
Göta hovrätt

Kontor Örebro

Titel Delägare

Områden Arbetsrätt Offentlig sektor och upphandling Tvistlösning och process Compliance

Mobiltelefon +46 705 445 995

Laddning pågår