Ingela Cederlöf


+46 19 208 905 / vCard

2017-
Advokatfirman Lindahl, assistent

2006-2017
Örebro tingsrätt, domstolshandläggare

2000-2006
Hyres- och arrendenämnden i Örebro, nämndsekreterare

Kontor Örebro

Titel Assistent

Laddning pågår