Erik Lingsell


+46 19 208 915 / vCard

Erik sysslar till stor del med företagsöverlåtelser, inbegripet aktieöverlåtelser, inkråmsöverlåtelser samt överlåtelser av fastighetsbolag. Han är också ofta anlitad i frågor med anknytning till allmän avtalsrätt, bolagsrätt och IT-rätt. Erik är konkursförvaltare och hanterar även rekonstruktioner av bolag. Han är verksam i Lindahls kompetensgrupp för insolvensrätt.

2011
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2008–
Advokatfirman Lindahl, advokat

2005–2007
Notarietjänstgöring

2004
Lunds universitet, jur. kand.

Laddning pågår