Anders Sandberg


+46 19 208 920 / vCard

Anders har särskild erfarenhet av insolvensrätt, innefattande konkursförvaltarskap i närmare 1 000 konkurser alltsedan 80-talet, härutöver betydande erfarenhet av företagsrekonstruktioner såväl inom ramen för gamla ackordslagen som lagen om företagsrekonstruktion. Anders är också verksam i Lindahls kompetensgrupp för insolvensrätt. Han har vidare betydande erfarenhet av styrelsearbete inom främst handel och verkstadsindustri samt utöver detta särskilda erfarenheter inom fastighetsrätt, bolagsrätt och entreprenadrätt.Anders är en av grundarna till Lindahl och har under en lång följd av år varit styrelseledamot i Advokatfirman Lindahl och är MP på kontoret i Örebro.

1990–
Advokatfirman Lindahl, delägare

1989–1990
Advokatfirman Carlbäck & Partners

1986
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1981–1990
Advokatfirman Frenander & Grefberg

1977–1981
Egen jordbruksverksamhet

Kontor Örebro

Titel Delägare/MP

Områden Entreprenad Fastigheter Obeståndsrätt

Länkar Lindahl rådgivare i gymtransaktion

Mobiltelefon +46 705 151 000

Laddning pågår