Staffan Brandt


+46 40 664 66 45 / vCard

Staffan är partner och verksam vid Lindahls kontor i Malmö sedan 2006. Staffan arbetar med fastighetsrätt, företagsöverlåtelser och allmän affärsjuridik. Flera av de klienter Staffan biträder är verksamma inom fastighets-, transport- och energibranschen samt inom livsmedel & handel. Därutöver har han betydande erfarenhet av sak- och obeståndsrättsliga ärenden. Under de senaste åren har Staffan haft omfattande uppdrag inom internationell bil- och flygindustri där han lett team som företrätt såväl bolag som stater.

Staffan omnämns sedan 2010 av dels Chambers and Partners där han beskrivs som "Focused and easy to work with.", dels av The Legal 500 där han lyfts fram som "Helpful, flexible and efficient". I tidningen FastighetsSverige nr 3 2009 rankades Lindahls fastighetsteam som Sveriges näst största, med Staffan som ledande jurist. I FastighetsSverige nr 4 2008 rankades Staffan som nr 1 över de fastighetsjurister som biträtt vid flest fastighetsaffärer.

Utöver ett flertal styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade bolag är Staffan ledamot av Advisory Board för ett av de ledande finansinstituten i Norden. Slutligen undervisar Staffan regelbundet i fastighets- och hyresrättsliga frågor, bland annat vid Malmö högskola. Staffan gästföreläser även om dels process- och förhandlingsteknik, dels M&A och finansiering på Lunds universitet.

2006–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2000–2006
Advokatfirman Vinge

2001
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1998–2000
Advokatfirman Anderberg (utbrytarbyrå till Vinge)

1995–1998
Hovrätten över Skåne och Blekinge samt Lunds tingsrätt

Laddning pågår