Petra Gustafsson


+46 40 625 14 31 / vCard

Petra är specialiserad på tvislösning och har stor erfarenhet av att företräda såväl svenska som utländska bolag i domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

2016–
Advokatfirman Lindahl, advokat

2011
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

2008–2016
Hamilton Advokatbyrå

2008
Advokatbyrån Linklaters

2006–2008
Södertörns tingsrätt, tingsnotarie

2006
Advokatfirman Lindahl

2005
Uppsala universitet, jur. kand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontor Malmö

Titel Advokat

Mobiltelefon +46 723 57 14 31

Laddning pågår