Per-Anders Bengtsson


+46 40 664 66 51 / vCard

Per-Anders ingår i kontorets infrastrukturgrupp och i Lindahls kompetensgrupp för fastighetsrätt. Han har en bred affärsjuridisk bakgrund med särskild erfarenhet av entreprenadrätt, fastighetsrätt, exploateringsfrågor samt M&A. Inom entreprenadrätt och fastighetsrätt arbetar Per-Anders med infrastrukturprojekt såsom kraftvärmeanläggningar, avfallsförbränningsanläggningar, bioenergianläggningar, vindkraftsetableringar, väg-, järnväg- och tunnelprojekt samt industri- och bostadsetableringar. Per-Anders har biträtt vid ett flertal större fastighetstransaktioner genom åren.
Vid sidan av verksamheten på Lindahl innehar Per-Anders ett flertal styrelseuppdrag inom olika branscher.
Per-Anders är medlem i Svenska föreningen för Entreprenad & Konsulträtt och Södra Sveriges Byggtekniska Samfund.

2000–
Advokatfirman Lindahl, delägare

1998
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1995–2000
Coudert Brothers Schürmann & Grönberg Advokatbyrå

1995
Hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrättsassessor

1992–1995
Ronneby, Simrishamns och Trelleborgs tingsrätt, hovrättsfiskal

1990–1992
Hässleholms tingsrätt, tingsnotarie

Laddning pågår