Mikael Wärnsby


+46 40 664 66 35 / vCard

Mikael har en bred affärsjuridisk bakgrund med särskild inriktning mot miljö-, energi- och fastighetsrätt. Han biträder vid tillståndförfaranden vid miljödomstol och andra instanser, och har som sökandeombud ansvarat för ett antal stora prövningar av bl.a. hamnar och energianläggningar. Inom energisektorn (där han omnämns i Legal 500, 2011) har han mångårig erfarenhet av regulatoriska frågor och domstolsförfaranden rörande elektricitet, naturgas, olja och avfall samt kärnkrafts- och strålskyddsfrågor. Hans särskilda kompetensområden omfattar även andra reglerade marknader (bl.a. järnvägssektorn) samt handel med energi och utsläppsrätter. Han arbetar därutöver ofta med hantering av olika miljörisker i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser.

2011–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2010–2011
Hovrätten över Skåne och Blekinge

2000
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1997–2011
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

1995–1997
Notarietjänstgöring

1995
Lunds universitet, jur.kand.

Laddning pågår