Maria Nilsson Karnell


+46 40 622 66 75 / vCard

Maria ingår i Lindahls arbetsgrupper för TMT (teknologi, media och telekom), Corporate Finance och arbetsrätt, med specialisering inom det IT-rättsliga området. Maria har lång erfarenhet av att upprätta och förhandla kommersiella avtal inom IT-branschen, såsom mjukvarulicensavtal, teknologilicensavtal och systemleveransavtal. Maria arbetar också löpande med kommersiell avtalsrätt och en stor del av Marias arbete har utpräglad internationell anknytning. Maria är därtill ofta anlitad som ombud i kommersiella tvister i såväl allmän domstol som i skiljeförfaranden.

2013
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2008–
Advokatfirman Lindahl, advokat

2008
Lunds universitet, jur. kand.

Kontor Malmö

Titel Advokat

Områden Arbetsrätt Corporate Finance ICT Tvistlösning och process

Mobiltelefon +46 730 399 259

Laddning pågår