Lars Nerbrand


+46 40 664 66 54 / vCard

Lars har bred erfarenhet av fastighetsrätt, med särskild inriktning på juridiska spörsmål i samband med exploatering och större infrastrukturprojekt, samt särskild erfarenhet av offentlig upphandling, miljörätt, skadeståndsrätt samt kommunal- och förvaltningsrätt. Han har under större delen av sina yrkesverksamma år i mycket betydande omfattning löpande biträtt såväl stat som kommuner. Lars ingår i Lindahls kompetensgrupper för offentlig upphandling samt miljörätt och fastighetsrätt.

2002
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2000–
Advokatfirman Lindahl, Senior Counsel

1993–2000
Malmö stad

1989–1993
Karlstads Parkerings AB

1989–1993
Karlstads kommun

1972–1989
Försvarets civilförvaltning, juridiska byrån

1972
Lunds universitet, jur. kand.

Kontor Malmö

Titel Senior Counsel

Områden Fastigheter Mark och miljö Offentlig sektor och upphandling

Mobiltelefon +46 707 406 654

Laddning pågår