Johan Tollgerdt


+46 40 664 66 31 / vCard

Johan ansvarar för Lindahls kompetensgrupp för fastighet. Han har en mycket stor erfarenhet av fastighetstransaktioner, och biträder kontinuerligt flera börsnoterade bolag i fastighetsbranschen.

Därutöver har Johan gedigen erfarenhet av entreprenad-, och konsulträttsliga frågor. Han arbetar ofta projektinriktat och biträder fortlöpande ett stort antal klienter med de rättsliga frågor och överväganden som uppkommer inom projekt rörande markexploatering (bostads-, handels- och industrietableringar) och infrastruktur.
Johan undervisar regelbundet i fastighets- och entreprenadrättsliga frågor, bland annat vid Malmö högskola. Han gästföreläser även om process- och förhandlingsteknik vid Lunds universitet. Han är verksam både i Lindahls fastighetsrättsgrupp, Lindahls entreprenadrättsgrupp och i Malmökontorets infrastrukturgrupp. Johan sitter i styrelsen för flera klientbolag och är dessutom styrelseledamot i Lindahls Malmökontor. Johan beskrivs som ‘well-spoken, strategic and pragmatic’ i Legal 500 (2015/2016).

2008
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2008
Walker Morris UK Solicitors, Leeds, Storbritannien

2005–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2003–2005
Notarietjänstgöring

2003
Lunds universitet, jur. kand.

Laddning pågår