Fredrik Heldqvist


+46 40 625 14 26 / vCard

Fredrik biträder fortlöpande ett stort antal svenska och utländska klienter med företagsöverlåtelser, kommersiell fastighetsrätt och strategiska avtal. Inom ramen för sin erfarenhet av företagsöverlåtelser hanterar han även frågeställningar rörande finansiering och bolagsrätt. När det gäller kommersiell fastighetsrätt är Fredrik inriktad mot transaktionsskedet, och har erfarenhet från såväl paketering av fastigheter som fastighetsbildningsfrågor. I fråga om strategiska avtal hanterar Fredrik bland annat samarbets-, distributions- och leverantörsavtal. 

Övriga språk: ryska

2015–
Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist

2012–2015
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

2012–2014
Lunds tingsrätt, tingsnotarie

2012
Lunds universitet, jur.kand.

2011
Sankt Petersburg State University, Ryssland

 

Laddning pågår