Christian Zätterström


+46 40 664 66 41 / vCard

Christian ingår i Lindahls kompetensgrupper för Corporate Finance och TMT. Han är särskilt inriktad på bolagsrätt, börsrätt, teknologi- och licensrättsliga frågor samt företagsöverlåtelser. Han har inom angivna specialområden sedan lång tid biträtt såväl små- och medelstora företag som börsbolag med löpande juridisk rådgivning i olika ärenden, ofta med internationell anknytning.

Christian har mer än 15 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete för ett flertal marknadsledande IT- och teknologiföretag med etablerad internationell verksamhet. Arbetet innefattar löpande rättsligt biträde vid förhandlingar och avtalsskrivande gällande t.ex. systemintegrationsavtal, mjukvarulicensavtal, OEM-avtal, outsourcingavtal, joint ventures inom ramen för etablering av industriella standarder och teknologisamarbeten, avtal rörande open source och free source code, regulatoriska frågor m.m.

2003–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2000–2003
Setterwalls Advokatbyrå

1995
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1991–2000
Advokatfirman Lindahl

Laddning pågår