Catharina Piper


+46 40 625 26 88 / vCard

Catharina har särskild erfarenhet inom områdena för offentlig upphandling, EU-rätt, utbildningssektorn samt tvistlösning men även inom allmän affärsjuridik. Hon har författat ett flertal artiklar rörande offentlig upphandling och föreläser i ämnet på Stockholms universitet och för olika utbildningsinstitut. Catharina har varit referens/expert i Upphandlingsutredningen 2010 och har blivit rankad av Who's Who Legal som en av de främsta inom upphandlingsområdet. Catharina har också stor erfarenhet inom sjukvård och omsorgssektorn efter att varit Chefsjurist på Nordens största privata vårdkoncern.

2014
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2013–
Advokatfirman Lindahl, advokat

2009–2013
Ambea-koncernen (Carema), chefsjurist

2003–2009
Advokatfirman Lindahl Stockholm, biträdande jurist

2002–2003
Ernst & Young Law

2000–2002
Nämnden för offentlig upphandling (NOU)

2001
Lunds universitet, jur.kand.

Laddning pågår